Tryggare hantering av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar det nya EU- direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) att
gälla. Dataskyddsförordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar
personuppgifter, och samtidigt stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller
personlig integritet. Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över
vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används.

Rätten till privatliv – en mänsklig rättighet

Grunden till dataskyddslagstiftningen hittar man i Europakonventionen om de
mänskliga rättigheterna samt i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

 • Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller
  henne.
 • Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på
  grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och
  lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som
  rör honom eller henne och att få rättelse av dem.
 • En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.

Kort uttryckt kan man alltså säga att det handlar om en allmänmänsklig rätt till
privatliv.

Gallringsrutiner Röbäckshus 4

 • Kön hanteras internt och lägenhetsnumren tas bort från listan
  när personen har tackat ja/nej till en plats och uppgiften har
  meddelats till Riksbyggen.
 • Motionen förs in i stämmohandlingar och protokoll. Därefter
  gallras den ursprungliga motionen.
 • Eventuella kreditupplysningar som är i pappersform ska gallras
  när personen/personerna är godkända som medlemmar. I
  fortsättningen kommer detta att hanteras digitalt via
  Riksbyggen.
 • Övriga personuppgifter som inkommer, till exempel via epost
  och som saknar laglig grund för att sparas ska gallras löpande
  när de har behandlats.

BRF Röbäckshus 4 följer Dataskyddsförordningen och har du frågor eller funderingar
så kan du vända dig till oss i styrelsen via webbformuläret här på hemsidan.