Området

Området ligger mitt i naturen med bär- och svampmarker inpå knutarna. Möjligheterna till motion är goda. Vid idrottsplatsen, som ligger sydost om området, finns ett 2,5 km elljusspår och motionsspår på 5 och 10 km. Det finns även en nybyggd idrottshall, “Elofssonhallen”, samt en grus- och gräsfotbollsplan.

Inne i bostadsområdet skapas ett slags torg i mitten av varje “PLUS”. Här finns lekplats med sandlåda, gungställning, lekdjur, basketkorg och en pergola med bord och bänkar. Gräsytorna framför vinkelhuset avskärmas mot torget av plank med bänkar framför.

Trafik

Området är bilfritt.
Bilkörning i området gäller endast för i- och urlastning.
Undantag för nyttotrafik och utryckningsfordon.

Uppvärmning / Ventilation

Området värms med vattenburen fjärrvärme. Bostäderna är utrustade med mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Genom fläkten i köket sugs luften från kök och våtutrymmen ut. Den passerar en värmeväxlare som tillvaratar värmen. Friskluften, som släpps in i övriga rum, förvärms av värmeväxlaren.

Sopor / Återvinning

Föreningen källsorterar alla hushållssopor. Vilket innebär att i våra soprum finns kärl för matrester, glas, metall, tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar, glödlampor, lysrör och batterier. Kärl för övriga brännbara sopor finns också. Våra soprum är målade i ljusa färger och på väggarna finns tydliga anslag för vad som ska läggas i respektive kärl. I soprummen finns också anslagstavlor med aktuell information om sopsorteringen. Två platser för trädgårdsavfall finns också en på respektive plus.

Grovsopor – möbler, madrasser, täcken, cyklar, bildäck, TV-apparater, datatillbehör m.m. får den boende själv frakta till Gimonäs återvinningscentral.

Garage / Parkering

Föreningen har 39 garage, 44 parkeringsplatser med motorvärmare och 23 besöksparkeringar – 5 på det nedre pluset och 18 på det övre pluset. På besöksparkeringarna, Kragvägen jämna nummer, gäller parkering max 24 timmar med särskilt P-tillstånd.

Tvättstugor

Det finns en tvättstuga i varje plus med energisnåla tvättmaskiner, torkskåp och tumlare. Tvättstugorna helrenoverades 2000 och i den ena tvättstugan finns en extra stor tvättmaskin för mattor och madrasser.

Kall- och varmförråd

I det övre pluset finns ett kallförråd och ett varmförråd som beonde kan hyra.

Gemensamma lokaler

I det nedre pluset finns en samlingslokal – för fester, möten eller pingis.
I det övre pluset finns bastu samt en övernattningslokal – som släktingar eller bekanta kan hyra.