Policy och uppdrag

Styrelsen ska långsiktigt arbeta för att göra bostadsrättsområdet attraktivt för befintliga och nya medlemmar. Röbäckshus 4 ska vara känt utifrån ett konkurrensperspektiv: låga avgifter, rätt underhållna fastigheter, god ekonomi, bra service, bra miljö samt god ordning.

Styrelsearbetet ska utgå från ett klart definierat uppdrag och tydligt mandat. Styrelsearbetet ska kännetecknas av professionalism och affärsmässighet som ska inriktas mot god ekonomi, rätt underhållsinsatser och ständiga förbättringar i verksamheten.

Styrelsen ska arbeta mot tydliga mål. Målen ska beskrivas i kort- och långsiktiga mål. Styrelsen ska verka för att medlemmarna aktivt deltar i förbättringsarbetet

Vårt uppdrag

 • Styrelsens uppdrag är att förvalta
 • Arbeta mot uppsatta mål, kort- och långsiktiga
 • Att effektivisera och rationalisera verksamheten för att minska kostnaderna. Att höja avgifterna är ett sista alternativ
 • Arbeta kostnadseffektivt vid planerat samt löpande underhåll.
 • Upprätta budget för föreningen
 • Att utifrån underhållsplanen, besiktiga och genomföra underhållsåtgärder på fastigheter och mark
 • Löpande underhåll.
 • Boendekontakter.
 • Information till de boende om verksamheten
 • Studieverksamhet.
 • Vissa fritidsaktiviteter